Lag het aan de buks? Of aan de felle zon, de hoge temperatuur of iets anders? Feit is dat de schutters van St. Anna Merum op zondag 25 augustus het collectief af lieten weten op het laatste bondsfeest van de MLSB in 2019 in Roggel. Na het zo teleurstellend verlopen OLS was er geschoven in de samenstelling van de teams. Dat leverde echter geen betere resultaten op. Integendeel, alle teams misten in de eerste ronde tenminste drie keer. Geen resultaat om over naar huis te schrijven en uiteraard geen plek in de kavelrondes!

Voorafgaand aan de wedstrijden liepen de 16 schutterijen in optocht door de dunbevolkte straten van Roggel. De meeste inwoners hadden weinig zin om in de volle zon te gaan zitten bij meer dan dertig graden! De optocht was twee kilometer lang. Dat is zeker voor de allerkleinsten geen eenvoudige opgave. Maar ze gaven geen krimp. Gelukkig werd onderweg op drie plekken op het parcours water aangereikt door de organiserende vereniging St. Petrus Roggel.

De resultaten voor Sint Anna op een rij: 5e plaatsen voor de bordjesdrager, de beste houding, het beste defilé, de beste commandant en de beste vaandeldrager. Een vierde plaats voor het mooiste geheel, de beste tambour-maître en het beste muziekkorps.
Ook een vierde plek voor de mooiste koning en het mooiste koningspaar. Tenslotte een fraaie 2e plek voor Els Poulussen als mooiste koningin met 181 punten.